Đất Nước Xa Lạ Của Chúng Ta | Our Unknown Country – Paul Krugman

Xem

phan quỳnh trâm | quincy phan

Paul Krugman, kinh tế gia được giải Nobel 2008 về kinh tế, giáo sư đại học Princeton, nhà bình luận kinh tế, chính trị nổi tiếng của Mỹ viết trong phần Opinion của tờ NYTimes vài giờ trước khi có kết quả bầu cử cuối cùng, là chính ông và hầu hết độc giả của tờ NYTimes thật sự không hiểu được đất nước mà họ đang sống. Ông viết:

“Chúng ta vẫn tưởng là đồng bào của chúng ta cuối cùng sẽ không bỏ phiếu cho một ứng cử viên rõ ràng không đủ năng lực cho một vị trí quan trọng, với tính khí quá sức không lành mạnh, quá sức đáng sợ mà lại lố bịch.

Chúng ta vẫn tưởng là đất nước, trong khi đã vượt xa những thành kiến về chủng tộc và ghét phụ nữ, đã trở nên cởi mở và khoan dung hơn…

View original post 476 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: