5 thoughts on “Check this out: ‘Best Wildlife Photographs of the Year 2014 » FREEYORK’”

      1. Cảm ơn huynh, đã xem được rồi. Dường như! Có một số ảnh được trích từ video graphics đó. Nhưng phải công nhận là hiếm hoi để bắt lấy khoảnh khắc đáng nhớ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s