The Lobster (2015) – quái đản và nhẹ nhàng

Originally posted on Kisses On Main Street:
“Nobody likes being alone that much. I don’t go out of my way to make friends, that’s all. It just leads to disappointment.” Haruki Murakami, Norwegian Wood ……. Người ta vẫn thường nói với nhau những câu đại loại như: “Cô đơn không phải là khi ta ở…