Thư cho bé sơ sinh …..Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc….

THƯ CHO BÉ SƠ SINH, nhạc Phạm Trọng Cầu, tiếng hát Thu Vàng Thư cho bé sơ sinh (thơ Đỗ Hồng Ngọc), nhạc Phạm Trọng Cầu, tiếng hát Thu Vàng Sau 1975, một hôm, nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu chống nạng đến tìm tôi tại nhà nói là gặp “để tặng cho tác giả thơ”Continue reading “Thư cho bé sơ sinh …..Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc….”