Mẹ đọc con nghe: Phần hình ảnh và tiếng Anh câu chuyện của Willy little sperm

Originally posted on Tú và Đăng:
Hôm qua post bài Mẹ đọc con nghe: The big story of a little sperm  không chụp hết hình và cũng không viết tiếng Anh nên hôm nay ròm post tiếng Anh và hình cuốn sách vào cho các mẹ tham khảo và ròm cũng để dành cho Tú và Đăng luôn.…