Một vài mẹo vặt

Originally posted on Blog Chuyện Bâng Quơ:
trong việc học Anh ngữ. Không biết ý bạn thế nào chứ tôi thấy đôi khi tôi gặp những lời khuyên nghe thì thật là hữu ích nhưng thực hành thì khó thấy ông trời. Thí dụ như với người bị bệnh mất ngủ kinh niên…