Alaa Al Aswany – Văn chương khơi dậy sự cảm thông như thế nào?

Originally posted on hải ngọc's Weblog:
Alaa Al Aswany sinh năm 1957, là nhà văn Ai Cập, đồng thời là một thành viên sáng lập phong trào chính trị Kefaya – một phong trào vận động cho sự thay đổi chính trị của Ai Cập. Không chỉ là một gương mặt nổi…