Kumiko, The Treasure Hunter (2015) – Hãy Mơ Khi Buồn

Originally posted on Kisses On Main Street:
Đây là bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật. Ở khu vực hồ Detroit, Minnesota, Hoa Kỳ có một urban legend (truyền thuyết thời hiện đại) về Takako Konishi – người phụ nữ Nhật Bản đã từ bỏ tất cả cuộc sống cũng như công việc của mình…