Bài thơ “Mưa đêm trừ tịch” của nhà thơ Thanh Nam – Thica.net

http://www.thica.net/2015/07/22/mua-dem-tru-tich/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+thica+%28Thica.net%29