Sưu tầm dành tặng Vừng Gạo (Chìa khóa là của con đấy con nhé)

Originally posted on Vừng và Gạo (Sesame & Rice):
Suy ngẫm đầu tuần :CHÌA KHÓA của bạn ở đâu rồi!!! Một người phụ nữ thường than phiền trách móc: “Tôi sống rất buồn khổ, vì chồng tôi thường vắng nhà!”, cô ta đã đem chìa khóa niềm vui của mình đặt vào tay…