Theo em — đứt ruột (5)

Xem

Blog tht

Nỗi đau nào hơn nỗi đau này: Vất không thương tíêc những  cuốn sách vào thùng cho xe tới hốt. Tôi phải làm gì? khi miệng thì hô hào giữ gìn di sản văn chương miền Nam, mà những cuốn sách, những tập tạp chí lại bị đành đoạn ?

Tôi đâu còn gì nữa để mà níu kéo. Ngày ngày tôi về lại căn nhà, nhìn lại những đồ đạc, những  bàn ghế, những kệ ngăn, những kệ sách… Tôi sẽ giữ chúng đến bao giờ, trong khi lúc này, mọi sự đã an bài. Không cho Y. được hưởng một ngày vui. Không cho tôi hưởng một buổi thấy đời đáng sống. Tôi vào trong nursing home, chạm mộty cõi mồ chưa đào huyệt, và trở về nhà lại chạm cái cõi cô độc đến rợn người. Y. hay sắm đồ, thích tranh ảnh, yêu âm nhạc. Vậy…

View original post 213 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: