Theo em — đứt ruột (5)

Xem Blog tht Nỗi đau nào hơn nỗi đau này: Vất không thương tíêc những  cuốn sách vào thùng cho xe tới hốt. Tôi phải làm gì? khi miệng thì hô hào giữ gìn di sản văn chương miền Nam, mà những cuốn sách, những tập tạp chí lại bị đành đoạn ? Tôi đâuContinue reading “Theo em — đứt ruột (5)”