Mstislav Rostropovich: Đ.M. cái đại hội của các anh. Tôi về đây để chiến đấu!

Originally posted on Nguyen Dinh Dang's Blog:
Nguyễn Đình Đăng dịch Mstislav Leopoldovich Rostropovich Lời giới thiệu của người dịch: Năm 11-14 tuổi tôi học cello tại trường Nghệ thuật Hà Nội. Anh trai tôi có một người bạn là nhạc công cello. Ông tới dạy kèm tôi tại nhà không lấy tiền. Từ…