NỖI BẤT LỰC…

Originally posted on Trần Hà Nam – Bình Định:
Đến bây giờ con vẫn còn bị ám ảnh bởi những lời tuyệt vọng cuối cùng trước khi thầy bị đút ống thở, ống xông vào người: “Các con ơi, cứu thầy với!”. Tất cả tụi con đã không thể cứu thầy! Vì đơn…

Phim Đức đương đại, đã xem vài bộ

Originally posted on MAI ANH TUẤN:
The Edge of Heaven, 2007; Cherry Blossoms-Hanami, 2008; Grave Decisions, 2006;  Hounds, 2007; The Wave, 2008; Head-on, 2004; The Lives of Others, 2006; Yella, 2007; John Rabe, 2009; My words, my Lies, my love, 2009; Same same but different, 2010; Almanya welcome to Germany, 2011; Goethe!/2010; Groupies don’t…