Shophouses and Temples at Chinatown, Singapore

Originally posted on life to reset:
Perhaps one of the most frequented destination for souvenir shopping and good food is Singapore Chinatown. More than the food and the shopping, Chinatown is the perfect place to get acquainted with the pastel colored shophouses of baroque and Victoria architecture. Like most part of Singapore, these shophouses is…

Trần Đình Hượu, Về đặc sắc văn hoá Việt Nam

Originally posted on Blog Trương Hồng Quang:
Giáo sư Trần Đình Hượu (1926-1995) và nhà văn Nguyễn Huy Thiệp trong lần gặp gỡ đầu tiên, tại nhà riêng của nhà giáo – nhà phê bình Văn Tâm, Hà Nội mùa Thu 1993 (Ảnh của Trương Hồng Hải) Ðây không phải là một bài viết…