Trong quán cafe lạc lối

xem

Khải Đơn

Khi mới về Sài Gòn sống, tôi dành phần lớn ngày tháng của mình trong quán cafe. Tôi ngồi hàng giờ, nghe bản nhạc của Trịnh Công Sơn. Có hôm tôi đã xúc động đến mức bật khóc vì một đoạn hát thế này:
“Đời vẽ tôi tên mục đồng, rồi vẽ thêm con ngựa hồng, rồi từ đó lên đường rong chơi”

Chẳng cần nguyên cớ gì, cứ như vậy thôi, tôi cố gắng thưởng lãm cái sự u hoài đó trong những bản mà Trịnh viết. Nhưng tại sao vậy? – Tại sao ở những quán cafe có không gian trầm buồn và những người trẻ u hoài, lại trở thành trốn trú ẩn đầy khoái cảm đến thế cho những đứa như tôi. Có một thứ gì đó bị hổng vỡ, khuyết thiếu trong không khí này, không thể chịu đựng được, đã giam tôi trong quán…

View original post 754 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: