Toilet Paper Rolls Squished Into Faces by Junior Fritz Jacquet

Originally posted on TwistedSifter:
? French artist Junior Fritz Jacquet has been fascinated by paper since a young age. Inspired by the traditional art of origami, Jacquet explores and experiments with folding and crumpling techniques, developing an innovative style all his own. In a series entitled Masks, Jacquet squishes and crumples 40 different toilet paper…

Sáng mưa | Sáng ngồi với Nguyễn Minh Nữu ở Starbucks Coffee… | Nẻo về

Originally posted on Sáng Tạo:
Đinh Cường Sáng mưa tặng Thành Tôn Nhớ thời Dran sơn dầu trên canvas 24 x 30 in dinhcuong Tôi ngồi vẽ dưới hiên mưa đèn trong xóm còn lưa thưa đốm vàng chưa trưa mà đã mù tăm rừng giăng xám. phủ màu bầm lá xanh tôi…