Music* FaltyDL – In the wild / Photography* Maria Pleshkova – Inside

A piece of music to feed the soul – Music & Visions selected by Nastymisty + TheP FaltyDL Experience tracks from the upcoming FaltyDL album out ‘In The Wild’. See and hear the process of a video being reproduced around the world through various screens and spaces. Contribute by refilming the latest videos and send…

The Immigrant – Tình yêu cứu chuộc giấc mơ Mỹ

Originally posted on La Larme:
Giấc mơ Mỹ là một từ ma thuật, nó chứa trong đó tất cả những gì chống lại cái gọi là “không thể”, ở đó, ta có quyền sống cuộc đời của mình, phát triển cái tôi của mình và hy vọng những gì tốt đẹp nhất. Chẳng thế mà…