CHỒNG MÍT, VỢ ĐẦM

Originally posted on Hoàng Hải Thuỷ:
Từ lâu tôi théc méc: “Ông cha tôi hơn một trăm năm xưa phiên âm tiếng “Dame, La dame, Madame” ra tiếng “Đầm, Cô Đầm, Bà Đầm..” tuyệt hay, rất đúng, rất gọn, tại sao ông cha tôi không gọi các ông Monsieur là “Ông Mông, ông…

“as is a tale, so is life: not how long it is, but how good it is, is what matters.”

Originally posted on "thời gian ơi sao không đổi sắc màu?":
. https://www.youtube.com/watch?v=gY2ekm_krNU . “There are distinct differences between male and female brains. Female brains have a larger Hippocampus. Which usually makes them better at attention and memory. Male brains have a bigger parietal cortex. Which helps when fending…