Những tồn tại và những câu chuyện quanh/ của tôi (4): Trịnh Công Sơn – Da vàng

Originally posted on NgoThanh's Blog:
“Tell me all about my colour, my hair and my little feet That have carried me every mile of the way…” [Hãy nói cho tôi về mầu da, mái tóc và đôi chân bé bỏng của tôi Đôi chân đưa tôi đi từng dặm đường] Đây là lời từ…