Tiếng gió đưa về | Chiều đầy bông Simone Weil | Vẫn mây tháng sáu

xem

Sáng Tạo

Đinh Cường

Tiếng gió đưa về

tieng_ken_duoi_tram_metro_new_york-dinh_cuong
Tiếng kèn dưới trạm métro New York
sơn dầu trên giấy
dinhcuong

Gió không lay từng cây thông đơn chiếc
Mà lay hết thảy mọi cây

( Boris Pasternak )

Người vẫn đi dưới bầu trời nhiều mây
đi về phía mặt trời lặn.mấy cây thông
già rụng những sợi tơ nâu như tóc người
thiếu phụ một chiều nào bên Continental

View original post 582 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: