Tiếng gió đưa về | Chiều đầy bông Simone Weil | Vẫn mây tháng sáu

Originally posted on Sáng Tạo:
Đinh Cường Tiếng gió đưa về Tiếng kèn dưới trạm métro New York sơn dầu trên giấy dinhcuong Gió không lay từng cây thông đơn chiếc Mà lay hết thảy mọi cây ( Boris Pasternak ) Người vẫn đi dưới bầu trời nhiều mây đi về phía mặt…