Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm – Chương 1: Tìm hiểu Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm

Originally posted on Sáng Tạo:
Thụy Khuê Nhân Văn Giai Phẩm là phong trào tranh đấu cho tự do dân chủ của văn nghệ sĩ và trí thức miền Bắc có tầm vóc lớn lao, khởi xướng đầu năm 1955 và bị chính thức dập tắt tháng 6 năm 1958. Hai nguồn tư…

Suy nghĩ về một nền nghệ thuật mới

Originally posted on Sáng Tạo:
Nguyễn Đình Chính Trải qua dòng thời gian loài người học hỏi liên tục trông cậy vào sự tiến bộ và luôn luôn chú ý đến sự đổi mới. Nghệ thuật Tây phương khoảng hai trăm năm nay nỗ lực vận động phát triển theo con đường đó.…