Máu biếc xanh và ngục tù….Thơ Huy Tưởng…Nhạc và trình bày Lê Uyên Và Phương..

…. Máu biếc xanh và ngục tù ….Thơ HUY TƯỞNG –Nhạc và trình bày LÊ UYÊN PHƯƠNG Đá rừng tà dương Máu biếc xanh trên vai người em nhỏ Trườn cách chim trườn cách chim… Ôi còn mãi miết chiều phai Mãi miết chiều phai.. Em có đôi bàn tay…đầm đìa…hối tiếc…. Tôi hôn emContinue reading “Máu biếc xanh và ngục tù….Thơ Huy Tưởng…Nhạc và trình bày Lê Uyên Và Phương..”

Ngô Sĩ Liên Còn Có Ẩn Ý Nào Khác Chăng?

Originally posted on Nghiên Cứu Lịch Sử:
 Vấn Đề Về Các Sự Phân Biệt Trong Thế Kỷ Mười Lăm  Đền thờ Ngô Sĩ Liên O.W. WOLTERS NGÔ BẮC dịch Lời người dịch:  Tác giả công trình nghiên cứu này — một học giả Tây Phương hàng đầu về lịch sử Việt Nam thời…