Cái đẹp cứu thế giới

Originally posted on Nguyen Dinh Dang's Blog:
Nguyễn Đình Đăng tổng hợp từ Tim Butcher, “The man who saved The Resurrection”, BBC News Magazine  24/12/2011 và phim truyền hình của BBC (2006): “Piero – Private life of a masterpiece”. Bà Henrietta Dax (áo màu mận chín) trong hiệu sách Clarke tại Cape Town. Trong một…

Picasso vẽ có giỏi hơn Raphael không?

Originally posted on Nguyen Dinh Dang's Blog:
Catesby Leigh* Nguyễn Đình Đăng dịch từ nguyên văn tiếng Anh. Người dịch thêm chú giải và các hình minh hoạ. ? “Pablo Picasso (1881-1973) là một trong những người vẽ dessin vĩ đại nhất thế giới,” Susan Grace Galassi, curator trưởng của sưu tập Frick tại…

Một chút Sài-Gòn | Sài-Gòn, cà-phê sáng | Nắng Sàigòn

Originally posted on Sáng Tạo:
Hà Việt Hùng Sài Gòn – Lê Thừa Một chút Sài-Gòn Một chút Sài-Gòn làm kỷ-niệm khi chưa hờn-dỗi đổi tên đường khi anh thấy dễ đi tìm-kiếm con hẻm nhà em thật dễ-thương. Một chút Sài-Gòn trong nỗi-nhớ có Em cười nói thấy anh qua có Bình-Thạnh…