Her (2013)

Originally posted on Heo Mê Phim:
Đã quá lâu, quá lâu rồi tôi mới xem một bộ phim hay như thế này, nó quấn lại, xiết chặt những xúc cảm của tôi, đưa tôi qua nhưng cung bậc cảm xúc khác nhau: Từ lạ lẫm đến gần gũi, nghi ngờ đến tin tưởng, từ hi…

Chiều tà ngồi ở Starbucks coffee… | Nhớ mùa Phật Đản | Nghỉ buổi chiều chủ nhật không đi bộ qua Starbucks để phụ con vá cỏ

Originally posted on Sáng Tạo:
Đinh Cường Chiều tà ngồi ở Starbucks coffee một mình nhớ Thầy Tuệ Sỹ Để nhớ Tuệ Sỹ thời ở Chùa Hải Đức- NhaTrang sơn dầu trên canvas 24 x 30 in dinhcuong Thầy về trên Thị Ngạn Am Gió từ Bảo Lộc thổi tràn nương dâu Sớm…

Robert Gaudette

“Put something here that sounds like someone else wrote it. Like James Earl Jones or that Cowboy Sam ??? guy with the mustache that does the Cohen Bros narration…       hmmmmm thats voice over. Put something here that sounds like someone else wrote it and those guys read it.      Use words…

Edie Nadelhaft

“My current paintings depict fragments of the surface of the ocean rendered in a limited palette composed of indigo extra, cadmium red, and white. The imagery comes from my own digital photographs, which capture a level of detail or moment in time that is not accessible through casual observation. The focus is explicitly on the…