Pessoa bàn về sự thông minh | Pessoa on Intelligence – Fernando Pessoa

Originally posted on phan quỳnh trâm | quincy phan:
 FERNANDO PESSOA (June 13, 1888 – November 30, 1935) Fernando Pessoa là một trong những nhà thơ lớn nhất trong lịch sử văn học của Bồ Đào Nha và là một trong vài cây bút đa dạng nhất trên thế giới. Dưới gần một trăm…