Bàn tay nhỏ và con tim lớn

Originally posted on Sáng Tạo:
Đặng Châu Long Khi một người chết đi, anh ta nắm trong tay chỉ những gì mình đã cho đi khi còn sống. Jean Jacques Rousseau “Tất cả đã đến, đã hiện hữu, rồi ra đi. Tự xóa nhòa theo tiếng thở rì rào của biển cả”. Dòng…