Và đoạn ghi rời sáng chủ nhật | Ghi rời chiều cuối tuần

xem

Sáng Tạo

Đinh Cường
Và đoạn ghi rời sáng chủ nhật

nguyen_thi_thanh_sam-tran_thi_nguyet_mai
Nguyễn Thị Thanh Sâm (tác giả Cõi Đá Vàng)
và Trần Thị Nguyệt Mai
Seattle, Apr. 26, 2014

Muốn mời bạn đi ăn tô phở
mà phở xe lửa thay chủ mới
hơn tháng nay từ ngày ông bạn
nguyễn thế toàn đi. không
còn ghé tới đó. không hiểu
vì sao. thì ra chỗ ngồi quen
nơi bạn bè lui tới.cũng là
nơi có chút tình nghĩa lâu năm

View original post 747 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: