Thức uẩn tháng Tư | Ở phía Bắc thành phố | Cho những ngày trống rỗng đã quay về

xem

Sáng Tạo

Nguyễn Nhựt Hùng

u_uan

Thức uẩn tháng Tư

Cái chớp mắt cuối cùng bị mê hoặc trong cuộc tìm kiếm
nơi đám mây đang hồi tĩnh toạ
những ngón chân tràn lên khuôn mặt hàng cây u tối
mở dần ra sự câm lặng của mùa Hè

Bóng của anh đi vắng từ hôm qua
giờ chỉ còn cơn mưa khan tiếng
nói mệt mỏi trong cuống họng bài thơ bị rụng chữ
tiếng lục lạc đe doạ lần tái sinh của ngôn từ

View original post 705 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: