Mùa hè Frankfurt 2013

xem

tao

Đợi gần một năm mới post lại ảnh của chuyến đi ấy. Ngồi uống bia rét run và nghe nhạc ở quảng trường thì cũng thú, nhưng thú nhất là hai chị em đều biết tỏng là tâm trí đứa kia đang ở tận đâu, chỉ có các thân là ngồi ở đây thôi. Từ ngày sang Đức đấy là dịp đầu tiên tôi có cảm giác có cái gì đấy đồng điệu với mình, những thứ mà lời nói không thể diễn tả được. Khi còn là một đứa trẻ (đến giờ tôi vẫn còn rất trẻ) tôi cứ nghĩ rằng cho đi thì sẽ được nhận lại, rằng quan tâm thì cũng sẽ nhận được một thứ gì đó tốt đẹp gần như thế. Nhưng hoá ra điều đó không đúng với tất cả mọi trường hợp. Frankfurt có đúng vẻ của một thành phố công nghiệp, mọi…

View original post 89 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: