Hai bài thơ của Komachi

Xem

Blog Chuyện Bâng Quơ

Tulips

As certain as color
Passes from the petal,
Irrevocable as flesh,
The gazing eye falls through the world

Chắc chắn như màu sắc
tỏa từ cánh hoa
Không thay đổi như thịt da
Ánh nhìn say đắm
tàn vào thinh không

Imperceptible
It withers in the world
This flower-like human heart

Không ai nghe một lời
Héo tàn giữa đời
Như cánh hoa, trái tim của con người

The Poetess Ono No Komachi

Ono No Komachi sinh năm 834 mất năm 880. Tương truyền bà nổi tiếng là người đẹp của Nhật Bản, mất nhan sắc lúc tuổi già, bà trở thành người không nhà, đi ăn xin. Điều này có thể đúng nhưng không thể kiểm chứng, có thể là những chi tiết được rút ra từ những bài thơ của bà, thường viết về sự biến chuyển của cuộc đời và nhan sắc. Bà là con gái của…

View original post 42 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: