Vịt trời

xem

Blog Chuyện Bâng Quơ

Người ta bảo xuân du phương thảo địa, vì thế, ông Tám chở tôi đi xem hoa đào nở. Branchbrook park, nổi tiếng trồng nhiều hoa đào. Người ta loan báo có hội hoa đào ngày Chủ Nhật thế mà chúng tôi đến chẳng thấy tiệc tùng hội hè gì cả. Đào chỉ nở lác đác vài cây trong số bốn hay năm ngàn cây mới trồng trong vòng vài năm gần đây.

Không thấy hoa đào nhưng thấy đàn vịt trời khá đông trong hồ. Ban quản trị công viên mới thả cá trout xuống hồ cho người đi câu. Người đi câu phải có giấy phép. Tự nghĩ nếu là ở Việt Nam chắc là người ta bắt vịt đánh tiết canh hết. Ở đây, loài vịt ung dung thong thả lắm, chẳng biết sợ hãi là gì. Người ta đi ngang hay đến gần chúng nó chẳng buồn lẩn…

View original post 51 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: