Lust, caution! *

Originally posted on Nhi Bui:
Thi thoảng khi mình dọn bàn làm việc, hay kệ tủ ở nhà, mình lụm được mấy cái notes một chùm bài hát hay mấy bộ phim cùng một chủ đề. Lâu lâu mình hay ngồi nhớ ra xong ghi lại, xong rồi cũng để đó chẳng làm gì. Hôm…