Đầu xuân

Originally posted on Blog Chuyện Bâng Quơ:
Vernal Equinox The scent of hyacinths, like a pale mist, lies between me and my book; And the South Wind, washing through the room, Make the candles quiver. My nerves sting at a spatter of rain on the shutter, And I am uneasy with the thrusting…

Lỡ!

Cuộc đời của mình có nhiều điều bị lỡ – bị mất đi – không tìm lại được. Mấy ngày qua, từ một tấm hình chị bạn gởi cho xem, thấy quyển sách của mình nằm trên kệ của thư viện trung tâm thành phố San Francisco mà rồi tìm tòi ra rằng bao thâm…