[MHĐH-01] Giữa mông lung và chói sáng

xem

an chi

Chương 1

Giữa mông lung và chói sáng

 

 

Image

 

Mùa hè năm đó, tôi quay trở về.

Khi đang lơ lửng trên những không phận xa lạ, có một thoáng, tôi quyết định chính thức dứt mình ra khỏi những hão vọng lớn lao. Giống như một đóa hoa sen thôi vùng vằng đòi ra khỏi nước, giờ đây biết điều an tĩnh, ngâm mình trong bùn mát và phe phẩy cùng gió thu, đợi đến ngày tàn lụi. Như một đóa hoa đã gói mình trong hết thảy thinh lặng, từ lúc đó, tôi hiểu mình rồi sẽ trở thành một diễn giả tồi, không biết nói những lời lẽ to tát, lại càng không biết nói ra những điều an ủi động viên. Dễ dàng làm thính giả thất vọng vì chẳng thể nói ra mấy lời ủy mị nào nữa. Tôi không bao giờ tham…

View original post 2,405 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: