Gởi Nguyễn Trọng Khôi một mình lái xe… | Trước khi viếng tang Ngô Vương Toại… | Chiều ở Starbucks coffee…

xem

Sáng Tạo

Đinh Cường
Gởi Nguyễn Trọng Khôi một mình lái xe đường trường
từ Boston lên Virginia viếng đám Ngô Vương Toại

nguyen_trong_khoi-dinh_cuong
Nguyễn Trọng Khôi
par dinhcuong
March 2013

Một mình lái đường trường
từ Boston lên Virginia viếng đám
bị kẹt xe ở Pennsylvania
lâu. rồi cũng đến được thăm
đám Ngô Vương Toại ở Braddock
funeral. vào giờ phút cuối

View original post 821 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: