June 16, 2010

xem

Thơ Tan

June 16, 2010


Không có em tôi ra xe lái về một mình
Ghế bên bỏ trống – mở nhạc Jazz-6-giờ-chiều khỏa lấp
Trumpet đẩy ra xa, piano dìm xuống thấp
Xa lộ dài hơi kèn, mây chìm nốt piano

Xe đông dĩ nhiên – những đèn đỏ tiếp nối nhau
Những đèn trắng lao mau bên kia thành dòng cuộn
Máu chảy hai đường lên và xuống
Đời chúng ta giữa những kiến trúc xi măng

Hai condos cao vẫn chưa làm xong
Những cần câu quay lững thững trên không
Kính lắp mới một nửa phần trên còn để trống
Như một phần thân thể vỡ toang từ bên trong

Trên cao đó có ai nhìn xa dáng chờ mong
Thấy nước xanh thẳm, có con tàu long đong
trĩu nặng lầm lũi một mình chậm chạp
Đèn thấp thoáng còi u trầm hồ mênh môngLê Thạch…

View original post 4 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: