Xem

Hào Hoa Blog

RollingOutMỞ LỐC

Giáp Ngọ xuân này mở Lốc ra
Thú vui tiêu khiển chút thôi mà
Trước là viết lách thêm nơi luyện
Sau nữa vui buồn có lối ra
Sẵn ý thì bài thêm phới phới
Cạn lời nhẽ tớ phải tà tà
Khen, chê, hay, dở, đều nghe cả
Mưa hứng cho đầy, gió thoảng qua

Có người cho rằng mình viết được nên khuyên mở lốc. Mở lốc để lưu lại những gì bạn viết, họ bảo thế. Có người lại thích đọc những gì mình viết. Lại có những người thích khả năng tìm tòi thông tin của mình nên ủng hộ việc mình mở lốc để làm việc này.

Kể ra thì mình chẳng cần Lốc vẫn lưu được bài vở ở trong computer đấy thôi. Bài viết hay thì đầy trên mạng, không có mình thì chợ vẫn đông, huống hồ gì bài mình…

View original post 312 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: