Mùa xuân về | Matisse, như một lễ hội tranh giấy dán

xem

Sáng Tạo

Đinh Cường
Mùa xuân về

hanh_huong-dinh_cuong
Hành hương
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in
dinhcuong

Bây giờ là cánh rừng
đã đầy búp non xanh
bây giờ ven đường mòn
đã đầy hoa vàng nở

tôi đi trong gió chiều
nắng chạy dài rất nhẹ
chim đâu bay về nhiều
ôi bầy chim đỏ gạch

View original post 454 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: