Khi hay tin Ngô Vương Toại vừa mất hồi khuya…

xem

Sáng Tạo

Đinh Cường

ngo_vuong_toai-dinh_cuong
Ngô Vương Toại
dinhcuong vẽ tại Phở Xe Lửa

Sáng thứ năm trời ấm
đi bộ qua Starbucks sớm
xếp hàng chờ kêu ly
cà phê thường ngày
chưa đến phiên thì
Nguyễn Văn Thịnh
phone báo tin Toại vừa
mất khoảng hơn 12 giờ
khuya. tại Fairfax Hospital

View original post 219 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: