“Rao bán” Khánh Ly và Trịnh Công Sơn

Xem

Hiệu Minh Blog

Trịnh Công Sơn gặp Khánh Ly 27-1-1997. Ảnh: Dương Minh Long Trịnh Công Sơn gặp Khánh Ly 27-1-1997. Ảnh: Dương Minh Long

Ngày 1-4, nhưng nói chuyện nghiêm túc. Thấy ảnh nay trên FB của Huy Đức Osin, tôi copy về đây, gửi bạn đọc của Hiệu Minh Blog.

Lời bạt của Huy Đức: Ngày 1-4-2001,Trung Quan Do và tôi (Huy Đức) đang ở Hà Nội, nghe tin Trịnh Công Sơn mất cứ tưởng là “cá tháng tư”.

View original post 672 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: