http://ebook.online-convert.com/

xem

Heo Mê Phim

http://ebook.online-convert.com/  là trang web mà tôi đã khám phá ra nó trong quá trình tìm kiếm truyện dạng ebook để chia sẻ với các bạn. Đôi khi tìm kiếm trên mạng tôi không thể tìm ra định dạng PRC và MOBI để gửi đến các bạn, nhưng thay vì thế lại có những định dạng Epub. Nhờ có trang web này mà tôi đã chuyển định dạng một cách dễ dàng để gửi đến cho các bạn.

Trang web này có giao diện cực kỳ đơn giản, chẳng cần giải thích thì các bạn cũng biết cách dùng. Muốn chuyển đổi sang định dạng nào thì cứ Click vào đường dẫn đó, tải file cần convert lên rồi next next next là xong.

ebook.online-convert.com

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: