Không còn Sơn nâng chén rượu sương mù | Cuối tuần nhớ bạn trở vô nhà thương giải phẫu | Khi đọc chấm thơ nguyễn ngọc tư

Originally posted on Sáng Tạo:
Đinh Cường Không còn Sơn nâng chén rượu sương mù những đơn dương xưa nâng chén rượu sương mù bản vẽ sơn dầu trên giấy của Trịnh Công Sơn, 1977 Sáng dậy. sương mù che kín cả cánh rừng suơng mù y như ở Đơn Dương y như…