TÔI KHÔNG CÒN CÔ ĐỘC: Một tiểu sử

Originally posted on MAI ANH TUẤN:
                Nói là một tiểu sử nhưng chắc chắn chưa thể đầy đủ. Tôi cũng có tham khảo nhiều tài liệu, đặc biệt trong đó có tạp chí Văn số đặc biệt về Thanh Tâm Tuyền (S., 11/1973), nơi có đăng tiểu sử ông, nhưng thông tin chỉ…

Khi ta yêu… (chuyện tình giữa Simone de Beauvoir và nhà văn Hoa Kỳ, Nelson Algren)

Originally posted on Sáng Tạo:
Đặng Đình Túy lược thuật theo “Beauvoir In Love” của Irène Frain, nxb Michel Lafont. “Parce que les jambes, le ventre, le sexe, aucune importance ; c’est le cœur qui compte…” (Irène Frain) Tình yêu là một món quà. Chắc là của trời cho. Vì nếu không phải…

Loanh quanh hết chiều thứ bảy | Chào những bông focus như báo hiệu mùa xuân đang đến

Originally posted on Sáng Tạo:
Đinh Cường Loanh quanh hết chiều thứ bảy Quách Thoại – bìa Sáng Tạo sơn dầu trên bố Duy Thanh Lúc hai người bạn ở tù Cộng Sản ra đứng chụp chung với nhau tấm hình cười tươi trước Nhà Thờ Đức Bà ngày nay ngày giỗ Thanh…

xem

Còn Đâu Vọng Các Tác giả: Vũ Hoàng Chương Ôi chùa Phật-Ngọc mái long lanh, Đất Phật từng gieo hạt ngọc lành! Du tử dâng hồn lên Vọng-Các Gương soi chẳng chút úa màu xanh. Đê mê hài hán bước triều thiên Nhạc nữ, hoa thần, hay giáng tiên? Cong vút bàn tay ai mởContinue reading “xem”