tuyet

Phan Ba's Blog

Đầu tiên, bà ấy thừa nhận trong chương trình “The Moment Of Truth” trước 8,5 triệu khán giả, rằng bà ấy đã lừa dối chồng bà là Frank. Sau đấy, bà ấy giải thích đó chỉ là một sự “phản bội tinh thần”. Rồi bà ấy nói với tạp chí “People”, rằng những lời thú tội của bà trong chương trình đấy đã giúp bà tìm thấy những gì mà bà thật sự muốn. Câu hỏi duy nhất mà Lauri Cleri vẫn không trả lời: bây giờ thì thế nào với “từ d”.

Trong trường hợp này, “từ d” là ly dị (divorce). Và đấy là một trong vô số thí dụ cho thói quen đáng yêu của người Mỹ, nói tắt và làm giảm nhẹ sự việc. Người ta nói về người Đức và người Áo, rằng cái chia cắt hai dân tộc này chính là tiếng nói chung…

View original post 2,141 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: