cuộc sống như một điệu jazz

giai01:

xem

Originally posted on Người Chăn Gió:

*

Buổi sáng lãng đãng như khói thuốc trên gác nhỏ xập xệ cũ mèm tầng hai cafe Đinh những ngày tháng Mười..
Tôi không nhớ hanoi. Nỗi nhớ cũng thường không rộng lớn, không nhớ nguyên vẹn một thành phố, một vùng đất, một tỉnh lỵ nào. Chỉ nhớ những khoảnh khắc từng có ở đâu đó, và vào một thời điểm nào đó nó lặp lại, khiến tôi ngẩn ngơ..

Buổi sáng thơm phức Dilmah Peach với Come Away With Me. Thấy cuộc sống như một điệu jazz. Bềnh bồng, phiêu lãng, Đẹp – chỉ cho riêng nó. Chẳng phải ta cũng đang đi theo lời mời gọi đó sao?! Sống một cuộc đời thảnh thơi, tĩnh lặng mà không buồn bã. Lúc có vô vàn người bên cạnh cũng như khi một mình, đều không sợ hãi. Ở bất cứ nơi đâu cũng thấy thung dung..

View original 513 more words

Các tháng trong năm, các ngày trong tuần: Nguồn gốc tên gọi & những ý nghĩa

giai01:

xem

Originally posted on Chiếc nón:


Các tháng trong năm

Từ thời cổ đại, con người quan sát sự chuyển dời của thời gian bằng cách ghi nhận sự xoay vòng của mặt trăng, hay còn gọi là tuần trăng, với một tuần trăng tương đương với 29.530588 ngày (tức là 29 ngày 12 giờ 44 phút và 3 giây). Do vậy nếu dò theo ngữ nguyên thì chữ moon và month đều xuất phát từ cùng một gốc ngữ hệ Ấn-Âu menes (từ này chỉ cả hai nghĩa moon và month). Trong một năm có mười hai tháng, với tên tiếng Anh lần lượt là January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, và December. Nếu để ý thấy thì chữ September có tiếp đầu ngữ sept- mang nghĩa là thứ bảy, tức đây là tháng thứ bảy, trong khi September hiện nay được mang nghĩa là tháng chín. Nguyên do là…

View original 3 398 more words

Music* Hurray For The Riff Raff – “The New SF Bay Blues” / Photography* Logan White – Will O’ the Wisp and Bad Manor

white-bad-manor-shadow

This gallery contains 13 photos.

Originally posted on The PasseNger Times ø photography & art:
Music & Visions selected by Massimo Bernardi + ThePT [embed]https://www.youtube.com/watch?v=AmLyYPe4eXc[/embed] [gallery type="slideshow" ids="3727,3728,3729,3730,3731,3732,3733,3734,3735,3736,3737,3738"] Hurray For The Riff Raff Hurray For The Riff Raff is Alynda Lee Segarra, but in  many ways…

Nos deux regards à l’exposition “Le Japon au fil des saisons” – Musée Cernuschi

giai01:

xem

Originally posted on mathiaslphotos:

Pas de jolies statues pour m’amuser avec mon appareil photo comme la dernière fois que je suis venu visiter ce très beau musée mais de magnifiques peintures sur papier et sur soie et quelques splendides paravents illustrant l’art Japonais entre les XVIIIe et  XIXe siècles.

La beauté des sujets devrait rattraper le manque de créativité photographique …

Site web de l’exposition: http://www.cernuschi.paris.fr/fr/expositions/le-japon-au-fil-des-saisons

Les jolies photos d’Anne-Laure sont sur son blog, ici !


No pretty statues to have fun with my camera like last time when I came to visit this beautiful museum but beautiful paintings on paper and silk and some splendid screens showing the Japanese art between the eighteenth and nineteenth centuries.

The beauty of subjects should compensate for the lack of photographic creativity …

Website of the exhibition “Japan passing seasons”: http://www.cernuschi.paris.fr/en/exhibitions/japan-passing-seasons

Anne-Laure’s beautiful pictures are on her blog, here!

Le Japon au fil des saisonsLe Japon au fil des saisons

Le Japon au fil des saisons

Le Japon au fil des saisons

Le Japon au fil des saisons

Le Japon au fil des saisons

Le Japon au fil des saisons

Le Japon au fil des saisons

Le Japon au fil des saisons

Le Japon au fil des saisons

Le Japon au fil des saisons

Le Japon au fil des saisons

Le Japon au fil des saisons

Le Japon au fil des saisons

Le Japon au fil des saisons

Le Japon au fil des saisons

Le Japon au fil des saisons

Le Japon au fil des saisons

Le Japon au fil des saisons

Le Japon au fil des saisons

Le Japon au fil des saisons

Le Japon au fil des saisons

Le Japon au fil des saisons

Le Japon au fil des saisons

Le Japon au fil des saisons

View original

Behind Closed Doors

giai01:

xem

Originally posted on Steve McCurry's Blog:

The women came from different countries with the same dream:
to leave behind the poverty of their villages.
But instead of working as domestic help, they found themselves in a kind of prison,
employed by people who treated them like something less than human.
One was stabbed with a knife, another doused in boiling water, another raped and jailed.

PHILIPPINES-10137NF2 (2)

Steve McCurry, best known for his work in war-torn countries like Afghanistan,
 documented the suffering of women from Indonesia,
Nepal and the Philippines who endured a myriad of abuses while
working for families elsewhere in Asia and the Middle East.

INDONESIA-10026 (2)

“They’re at the complete mercy of these people who see them almost like slaves:
‘You’re my property, you’ll do what I say,’” McCurry said.

CHINA-10228 (2)

“They go home, they’re disfigured, they don’t have money, 
and they’re psychologically scarred. 
They end up going home humiliated, and it becomes a stigma. 
In a way…

View original 201 more words

Hội họa và Nhiếp ảnh

giai01:

xem

Originally posted on Photography - Malerei. Loanguyen son:

Muốn xem to hơn xin bấm vào hình
Nguyễn Sơn

Quỳnh Hương. Tranh sơn dầu 80cm x 90cm by Nguyễn Sơn

Quỳnh Hương. Tranh sơn dầu 80cm x 90cm by Nguyễn Sơn

Đêm trăng thưởng thức Quỳnh Hương. Tranh sơn dầu 90cm x 90cm by Nguyễn Sơn

Đêm trăng thưởng thức Quỳnh Hương. Tranh sơn dầu 90cm x 90cm by Nguyễn Sơn

Bé Quỳnh Hương. Tranh sơn dầu 70cm x 90cm by Nguyễn Sơn

Bé Quỳnh Hương. Tranh sơn dầu 70cm x 90cm by Nguyễn Sơn

Mùa Thu và Nai. Photo by Nguyễn Sơn

Mùa Thu và Nai. Photo by Nguyễn Sơn

Nắng Thu. Photo by Nguyễn Sơn

Nắng Thu. Photo by Nguyễn Sơn

Mùa Thu lá bay. Photo by Nguy ễn Sơn

Mùa Thu lá bay. Photo by Nguy ễn Sơn

Vào Thu. Photo by Nguyễn Sơn

Vào Thu. Photo by Nguyễn Sơn

Lối Thu. Photo by Nguyễn Sơn

Lối Thu. Photo by Nguyễn Sơn

Mùa Thu đến. Photo by Nguyễn Sơn

Mùa Thu đến. Photo by Nguyễn Sơn

View original